CENA ZA KARNET

CENNIK OBEJMUJE CZTERY ZAJĘCIA, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W TYGODNIU.

KARNET JEST WAŻNY PRZEZ 4 TYGODNIE.

NIEOBECNOŚCI MOŻNA ODROBIĆ (WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ)

110 zł

STUDENCI

karnet miesięczny – 4 zajęcia |
1x w tygodniu

120 zł

DOROŚLI

karnet miesięczny – 4 zajęcia |
1x w tygodniu

35 ZŁ

POJEDYNCZE WEJŚCIE110 zł

STUDENCI

karnet miesięczny – 4 zajęcia |
1x w tygodniu

120 zł

DOROŚLI

karnet miesięczny – 4 zajęcia |
1x w tygodniu

35 ZŁ

POJEDYNCZE WEJŚCIEOPIEKA NAD DZIEĆMI

15 zł / h

JEDNO DZIECKO

30 zł / h

DWOJE DZIECI

45 zł / h

TROJE DZIECI

* dotyczy kursów dla małżeństw / narzeczonych
* opłacana z góry za 4 h / miesiąc
* opieka nad dziećmi zapewniana jest od 2 dzieci na grupę

KARNET

NA PIERWSZYCH ZAJĘCIACH OTRZYMASZ OD INSTRUKTORA KARNET, NA KTÓRYM BĘDĄ ZAZNACZANE TWOJE OBECNOŚCI NA ZAJĘCIECH.

NA JEGO PODSTAWIE BĘDZIESZ MÓGŁ ODRABIAĆ NIEOBECNOŚCI – WAŻNE BY NOSIĆ GO NA KAŻDE ZAJĘCIA. 

KARNET SZKOŁA TAŃCA AMEN
KARNET SZKOŁA TAŃCA AMEN

ZASADY PŁATNOŚCI

Płatności dokonujemy tylko przelewem na konto:

Santander Polska

Szkoła Tańca Amen! Mateusz Zapart

04 1090 2398 0000 0001 4219 1713

Każde kolejne rozliczenie za kurs następuje po ostatnich, czwartych, zajęciach (potwierdzenie płatności okazujemy instruktorowi przed kolejnymi zajęciami).

Wyjątkiem jest

sytuacja, gdy szkoła odwoła zajęcia (wtedy wydłuża się okres karnetu, a co za tym idzie płatność jest przesunięta)

Santander Polska

Szkoła Tańca Amen! Mateusz Zapart

04 1090 2398 0000 0001 4219 1713

KARNET

Karnet obejmuje 4 zajęcia i jest ważny przez 4 tygodnie od opłacenia 

Nie przenosimy zajęć o kolejne tygodnie

Nieobecności należy odrobić, a kolejny miesiąc rozliczeniowy opłacić w terminie

Karnet uprawnia do uczestnictwa w konkretnych zajęciach, np. Bachata P0 w czwartek

Nie można uczestniczyć w różnych zajęciach 

na podstawie jednego karnetu

Podczas pierwszych zajęć otrzymasz karnet w formie papierowej.

Należy przynosić go ze sobą na każde zajęcia.

Na jego podstawie będziesz mógł odrabiać zajęcia.